எழுத்தாளர்கள்

கொங்கு வட்டார வழக்கு பகுதி – 4 (கடவு படல்)

கொரங்காட்டுல காட்டை சுத்தி எல்லாம் பெரும்பாலும் முள்காளுவையிலதான் காட்டை சுத்தி வேலி அடைச்சுருப்பாங்க பெரும்பாலும். காட்டுக்குள்ள மாடு, ஆடு போறதுக்கு ஒரு வண்டி வாசி போறதுக்கு ஒரு…

அண்ணா எனும் அதிசயம்! – கரிகாலன்.

பெரியார் சூரியன் என்றால் அண்ணா மழை. பெரியார் லட்சியவாதி. அண்ணா யதார்த்தவாதி. பெரியார் நாளையைப் பற்றி சிந்தித்தார். அண்ணா இன்றைய பொழுதை தமிழர்க்கு கையளிக்க செயல்பட்டார். பெரியாரின்…

கொங்கு வட்டார வழக்கு பகுதி – 3 வாய்ப்பூட்டு (வாய்க்கூடை)

மாடு கன்னு வச்சுருக்கவுங்க வூட்டுல வாய்ப்பூட்டு கண்டிப்பா இருக்கும். மாடு கன்னு போட்டா இளங்கன்னு மண் மட்டை திங்காம இருக்க போட்டு விடுவாங்க. மேவு கடிச்சு பழகுற…

கொங்கு வட்டார வழக்கு பகுதி- 2 கொடாப்பு (பஞ்சாரம்)

கொடாப்புனு கொங்கு பகுதியிலயும் பஞ்சாரம்னு தெக்கத்தி பக்கமும் சொல்லுவாங்க. ஒரு காலத்துல மூலனூர் பகுதியில ஆடு வச்சுருக்கவுங்க வூடு தவறாம ஆட்டு குட்டி அடைச்சு வைக்க பயன்படுத்துனாங்க.…

கொங்கு வட்டார வழக்கு பகுதி – 1 வெங்காய படல் (வெங்காய பட்டறை)

வெங்காய படல் அந்த காலத்துல கொங்கு வட்டார பகுதிகளில் நடைமுறையில் இருந்த வெங்காய படல் இப்போ அறிதாகிடுச்சு. இன்னும் ஒரு சில கொங்கு வட்டார பகுதிகளில் மட்டும்…